Module #1. Cool, Cool Sweat (Comics)

Trong học phần này, bạn tìm giọng tiếng Anh của bạn khi chơi và thử nghiệm, rồi sau đó chinh phục một số phần khó nhất trong phát âm tiếng Anh. Bạn đã từng NGHE thấy cái gì mà nó KHÔNG có ở đó chưa? Bạn có thường KHÔNG NGHE thấy gì mà nó lại ở đó chưa? Hãy thực hành với Trọng âm, giọng điệu và Ngữ điệu, luyện tập sự Lưu loát và Luyện nhớ NGAY TẠI ĐÂY để khả năng nghe của bạn được CẢI THIỆN, vì chỉ khi bạn NÓI được bạn mới có thể NGHE được. Vào đây để truy cập ngay lập tức. Trước tiên, nghe và đọc câu chuyện sau đây (gồm cả phụ đề tiếng Việt). Một tình huống mà tình yêu đến quá nhanh và quá dồn dập. Bạn chưa từng ở trong tình huống đó sao? Rồi sau đó hãy làm cho bạn nói trôi chảy và nhớ nhanh bằng cách hoàn thành các bài tập Luyện Nhớ và Trôi chảy....

Cool, Cool Sweat (Comics)A case of too much love, too soon! Haven't we all been there? In this module, find your English voice as you play and experiment with and then master some of the most difficult aspects of English pronunciation. Do you ever HEAR something that ISN'T there? Do you often NOT HEAR what IS there? Practice some Stress, Accent and Intonation Fluency and Memory Training RIGHT HERE that will get your listening RIGHT ON. If you can SAY it you can HEAR it. Go here for immediate access. background.