What, most of all, do we need when we are learning English?

Read on.....OR click the lips for the answer.

 

 

Cô cháu gái* 12 tuổi người Việt của tôi và tôi thường chơi trò ‘kịch câm’. Chúng tôi ‘nói’ với nhau bằng tiếng Anh nhưng bằng cách chỉ máy môi và đọc môi của nhau. Không phát ra âm thanh, đó là sự kết hợp của cách phát âm cường điệu kết hợp với biểu đạt của khuôn mặt sống động, mang cảm xúc để giúp truyền tải không chỉ ý nghĩa mà còn cả CẢM NHẬN!...Mới đây, trên một chuyến tàu dài từ Đà Nẵng đi Hà Nội, chúng tôi cũng có một số đoạn ‘hội thoại câm’. Có lẽ trông chúng tôi rất kỳ quặc, vì nhiều hành khách đi cùng đã nhìn chúng tôi bằng con mắt hiếu kỳ.


*Người Hà Nội gốc
My 12 year old niece and I often play a ‘silent talk’ game. We ‘talk’ to each other in English  by just moving our mouths and reading each others’ lips. No sound! Just a mixture of exaggerated enunciation combined with lively, emotion charged facial expressions to help convey not only meaning but also the FEELING!....Recently, on the long train journey from Da Nang to Hanoi, we had a number of our ‘silent conversations’. It must’ve looked weird. Because many of our fellow passengers sure gave us some strange looks.
 

 

What is he saying?

 

What is he saying?

 

What are they saying?

 

 

What is she doing on the top the mountain like that? WHAT is she singing? And WHY

OK, I admit it's a little difficult to read her lips, bouncing around as she is. And besides, you can't be expected to read lips if you can't see them, now can you?........So here are the first letters of the first four words:

T_ _   H _ _ _ _   A _ _  A _ _ _ _ ...... with the sound of music.